Cán bộ công chức, viên chức có được đứng tên thành lập kinh doanh hay không?

Cán bộ công chức, viên chức có được đứng tên thành lập kinh doanh hay không?

Câu hỏi:

Em là công chức nhà nước muốn mở làm thêm ở ngoài một đại lý bán gas khí hóa lỏng thì có được không ?? Nếu khi em đã mở đại lý bán gas trong giấy phép kinh doanh ghi địa chỉ ở một khu phố trong thị trấn của huyện em có được đặt thêm địa điểm bán gas ở các khu phố khác hay ở các xã khác nữa hay không? Xin cảm ơn !

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Hoàng Phi, với câu hỏi này luật sư xin trả lời như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp. 

1.  Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;…

2. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều luật trên đã cấm công chức không được tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trừ các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 20 luật cán bộ, công chức 2008 quy đinh:

 “Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền

Dẫn chiếu đến quy định tại điểm b, khoản 1, điều 37 luật phòng chống tham nhũng:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (…).”

Từ những cơ sở pháp lý trên thì với trường hợp của bạn, do bạn là công chức nên trước hết, bạn phải xem xét rằng bạn muốn mở đại lý bán khí gas hóa lỏng dưới hình thức hộ gia đình hay thành lập doanh nghiệp? Nếu là thành lập doanh nghiệp thì đương nhiên sẽ không được phép theo quy định trên, còn ngược lại nếu là hộ gia đình thì có thể sẽ được phép (vì luật không cấm cán bộ, công chức thành lập hộ gia đình)

Về vấn đề bạn muốn đặt thêm địa điểm bán gas ở các khu phố khác hay ở các xã khác. Căn cứ Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăg ký doanh nghiệp có quy định:

Điều 66. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Theo quy định trên thì bạn đã đăng ký kinh doanh ở một khu phố trong thị trấn của huyện thì bạn không được đặt thêm địa điểm bán gas ở các khu phố hay xã khác nữa.

Như vậy, bạn vẫn có thể mở một đại lý bán gas khí hóa lỏng nhưng không được đặt thêm địa điểm kinh doanh ở các nơi khác ngoài địa điểm đã đăng ký kinh doanh.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke