Chính sách hỗ trợ Người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ Người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trước sự tác động nặng nề của dịch Covid 19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. 

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020.

Mức hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng/người/tháng, trong vòng 3 tháng (chỉ trả 1 lần). Chủ tịch UBND các cấp sẽ rà soát đối tượng. Đối tượng không phải làm hồ sơ đề nghị.

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện.
-  UBND cấp huyện tổng hợp danh sách (theo Mẫu số 05 của QĐ số 15/2020/QĐ-TTg)
- Chủ tịch UBND  cấp tỉnh phê duyệt danh sách (theo Mẫu số 06 của QĐ số 15/2020/QĐ-TTg)

Nguyên tắc hỗ trợ:

- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. 
 

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke