Chính sách hỗ trợ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trước sự tác động nặng nề của dịch Covid 19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. 

Đối người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, phải đáp ứng 4 điều kiện sau:

- Có giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV  trước thời điểm ngày 1/4/2020, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
- Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 15/6/2020 
- Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo (1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị) từ ngày 1/4/2020 đến 30/6/2020.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, người lao động sẽ được hỗ trợ hàng tháng với mức 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa trong vòng 3 tháng (tháng 4,5,6/2020).
Khi đó, người lao động nộp hồ sơ đề nghị theo mẫu số 03 của Quyết định số 15/2020/QD-TTg lên UBND cấp xã, bao gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ
- Bản sao một trong các giấy tờ sau: HĐLĐ hoặc HĐLV đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ/HĐLV
- Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH.

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ:

- Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
-  Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 
- Chủ tịch UBND  cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nguyên tắc hỗ trợ:

- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. 

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke