Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19

Trước sự tác động nặng nề của dịch Covid 19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. 

Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

- Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo (1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thông và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị) trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.
- Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.
- Làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, người lao động sẽ được hỗ trợ hàng tháng với mức 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa trong vòng 3 tháng (tháng 4,5,6/2020).

Khi đó, người lao động nộp Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 04 của Quyết định số 15/2020/QD-TTg lên UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi 1 tỉnh/thành phố, nếu người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận về việc không đề nghị hưởng tại nơi tạm trú và ngược lại.

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ:

- Trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.
-  Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 
- Chủ tịch UBND  cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND  cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.

Nguyên tắc hỗ trợ:

- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke