có được cấm vĩnh viễn 2 ô tô qua cao tốc không... Luật sư nói gì về vấn đề này

có được cấm vĩnh viễn 2 ô tô qua cao tốc không... Luật sư nói gì về vấn đề này

Thong ke