Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Trước sự tác động nặng nề của dịch Covid19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. 

Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn hoãn thực hiện HĐLĐ/ nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 01 tháng liên tục trở lên từ 1/4/2020 đến 30/6/2020. 
- Đang tham gia BHXH bắt buộc ngay trước khi tạm hoãn HĐLĐ/ nghỉ việc không hưởng lương.
- Làm việc trong Doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, người lao động sẽ được hỗ trợ hàng tháng với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, từ 1/4/2020 đến 30/6/2020.

Doanh nghiệp lập hồ sơ cho người lao động và gửi đến UBND cấp huyện, trong đó hồ sơ được thực hiện theo Mẫu số 15/2020/QĐ-TTg, gồm:

- Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ/ nghỉ việc không lương.
- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ việc không hửng lương.
- Bản sao Báo cáo tài chính 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của DN

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ:

- DN lập Danh sách NLĐ thuộc đối tượng (có xác nhận của công đoàn cơ sở nếu có và cơ quan BHXH).
- Trong 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ.
- Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định và trình UBND cấp tỉnh.
- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.

Nguyên tắc hỗ trợ:
- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.
 

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: luatsu@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Tags
covid19
Thong ke