Bạn thuộc trường hợp nào? Phải đăng ký đầu tư hay không?

Bạn thuộc trường hợp nào? Phải đăng ký đầu tư hay không?

Theo Luật đầu tư năm 2014, không phải mọi dự án đầu tư đều bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư.

Các dự án đầu tư bắt buộc phải đăng ký đầu tư gồm:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế  nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. Có thể hiểu, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như một loại giấy giấy phép được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện. Thông thường là các điều kiện gắn liền với các dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Hay nói cách khác, đối với trường hợp pháp luật quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp thì giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà một điều kiện để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Các dự án đầu tư không bắt buộc phải đăng ký đầu tư gồm:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đầu tư ở trên;
  • Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
     

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke