Từ 15/4/2020 dùng mạng xã hội cần biết!

Từ 15/4/2020 dùng mạng xã hội cần biết!

Từ 15/4/2020 dùng mạng xã hội cần biết!

Ngày 15/04/2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong đó một số hành vi thực hiện trên mạng xã hôi sẽ/ tiếp tục bị xử phạt hành chính như sau:

- Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. (Xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng)

- Đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền, quốc gia. (Xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng)

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô,đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục Dân tộc. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

- Đăng ,phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. (Xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng)

- Sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội nhưng chưa được sự đồng ý của cá nhân đó. (Xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng)

- Chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tin của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. (Xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng)

- Chủ động cung cấp thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. (Xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng)

- Chủ động cung cấp thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn. (Xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng)

- Chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. (Xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng)

- Chủ động lưu trữ, truyền đưa nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước. (Xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng)

- Chủ động đăng, phát, truyền đưa, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia. (Xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng)

- Chủ động đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. (Xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng)

 - Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

 - Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

- Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

- Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

 - Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

 - Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

 - Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia. (Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

Trên đây, là những hành vi bị xử phạt trên mạng xã hội theo Nghị định Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke