GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Theo quy định pháp luật hiện hành để thành lập phòng khám đa khoa và được phép hoạt động cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 2 loại Giấy phép sau đây:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh phòng khám đa khoa do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố cấp.

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh, thành phố cấp

Mô hình phòng khám đa khoa đòi hỏi những điều kiện pháp lý và yêu cầu thực tiễn từ Sở y tế khá nghiêm ngặt, khắt khe so với các loại hình phòng khám chuyên khoa khác. Do đó, nhà đầu tư, người kinh doanh, bác sỹ phải trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý y tế cơ bản, chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ, giấy tờ theo quy định pháp luật và yêu cầu của Sở y tế thì việc xin phép hoạt động phòng khám đa khoa mới có thể thực hiện được.

Để được cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa, Phòng khám cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự theo quy định pháp luật tại Điều 25 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

I. Cơ sở pháp lý:

Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

Nghị định 109 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định Số: 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế.

II. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa

1. Quy mô Phòng khám đa khoa

Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi

Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh)

2. Điều kiện cơ sở vật chất phòng khám đa khoa

Phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất sau:

– Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động)

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật

– Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

– Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2, phải có tủ thuốc cấp cứu gồm danh mục thuốc cấp cứu thiết yếu.

– Phòng lưu bệnh có diện tích ít nhất là 15m2, có ít nhất từ 02 giường lưu bệnh trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 5m2 trên 1 giường bệnh

– Các Phòng khám chuyên khoa và Phòng tiểu phẩu (nếu có thực hiện tiểu phẫu) có diện tích ít nhất 10m2 đáp ứng điều kiện về vệ sinh an toàn thủ thuật.

– Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại (trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ). Phòng thanh trùng bắt buộc phải đảm bảo quy trình 1 chiều tránh lây nhiễm chéo giữa dụng cụ trước thanh tiệt trùng và sau thanh tiệt trùng.

– Phải có hệ thống xử lý nước thải có công suất phù hợp với hoạt động của phòng khám (Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, biên bản nghiệm thu công trình xử lý nước thải).

– Phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy phù hợp với quy mô của phòng khám (Biên bản kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy phù hợp với cơ sở).

– Phòng X quang phải được kiểm xạ phòng, đảm bảo điều kiện an toàn bức xạ.

3. Yêu cầu Trang thiết bị phòng khám đa khoa

– Phòng khám đa khoa phải trang bị, mua sắm đầy đủ các trang thiết bị y tế, công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao, thuốc men … phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật phòng khám đa khoa đăng ký.

– Nếu Phòng khám đa khoa có chức năng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp ít nhất phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa.

– Phòng khám phải có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

– Dụng cụ các phòng khám chuyên khoa cơ bản trong phòng khám đa khoa phải có: Bàn khám; giường khám; bộ huyết áp ống nghe; bộ dụng cụ khám; Hộp thuốc cấp cứu chuyên khoa và hộp thuốc chống sốc; Ambu bóp bóng, dụng cụ mở nội khí quản, ống đặt nội khí quản, mask mặt nạ cho người lớn trẻ em (dùng cho phòng cấp cứu); Mỗi phòng khám phải trang bị 1 thùng rác y tế (bao rác vàng), 1 thùng rác sinh hoạt (bao rác xanh), 1 bình hủy kim tiêm, 1 thùng rác nguy hại (bao rác đen);

– Hồ sơ máy móc trang thiết bị của phòng khám gồm hợp đồng mua bán, và các hồ sơ liên quan chứng minh nguồn gốc máy có tại phòng khám (bao gồm xét nghiệm, Siêu âm, X-Quang, các trang thiết bị khác …..)

4.Điều kiện về Nhân sự:

• Phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám và người chịu trách nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau (chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa; có thời gian khám chữa bệnh ít nhất 4,5 năm; có quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn bằng văn bản và làm việc toàn thời gian tại phòng khám)

• Bác sỉ làm việc toàn thời gian phải chiếm trên 50% số lượng y bác sĩ của phòng khám

• Tất cả bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh đều phải có chứng chỉ hành nghề

III. Thông tin, tài liệu khách hàng cần cung cấp để Luật Thiên Thanh thực hiện thủ tục cấp Giấy phép Phòng khám:

Tùy theo quy mô hoạt động, hiện trạng hồ sơ nhân sự của phòng khám đa khoa, quý khách hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin, tài liệu tương ứng cho quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép phòng khám.

Để thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa, trước hết khách hàng cần cung cấp một số thông tin cơ bản cho Luật 3S như sau:

– Thông tin cần cung cấp: Địa chỉ phòng khám muốn đặt, loại hình phòng khám muốn đăng ký, thông tin số lượng chuyên khoa, phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật, danh mục trang thiết bị, sơ đồ phòng khám (diện tích, vị trí các phòng), thời giờ phòng khám đăng ký làm việc …

– Giấy phép kinh doanh (Hộ kinh doanh; Công ty (TNHH một thành viên, TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần), giấy phép kinh doanh chi nhánh/ địa điểm kinh doanh; Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh có đăng ký ngành nghề 8620 – hoạt động phòng khám đa khoa. Trong trường hợp khách hàng chưa có giấy phép kinh doanh, Luật sư Luật Thiên Thanh sẽ tư vấn và thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh phù hợp cho loại hình phòng khám đa khoa của doanh nghiệp, thuận tiện cho quá trình hoạt động phòng khám sau này có liên quan đến thanh kiểm tra y tế.

– Hồ sơ nhân sự của Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và hồ sơ của người hành nghề khác làm việc tại phòng khám. Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ tìm bác sỹ phụ trách đứng phòng khám thì Luật Thiên Thanh sẽ cung cấp bác sỹ đủ điều kiện đứng phòng theo quy định;

– Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải nguy hại;

– Giấy chứng nhận kiểm tra phòng cháy chữa cháy, Biên bản kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy;

– Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với cơ sở;

– Hợp đồng xử lý hệ thống nước thải, Biên bản nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải …

IV. Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám tại Luật Thiên Thanh:

Sau khi khách hàng và Luật Thiên Thanh ký kết hợp đồng tư vấn pháp lý, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin phép phòng khám tại Sở y tế theo trình tự sau:

Bước 1: Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, Luật Thiên Thanh soạn Thư tư vấn điều kiện và thủ tục cấp giấy phép phòng khám, thư rà soát kiểm tra Hồ sơ nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị gửi cho khách hàng trong vòng 01-02 ngày tùy quy mô phòng khám và hiện trạng thông tin, tài liệu hiện có của khách hàng.

Bước 2: Sau khi khách hàng hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo thư tư vấn, Luật Thiên Thanh sẽ tiến hành soạn hồ sơ cấp giấy phép trong vòng 01 -02 ngày. Khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ theo hướng dẫn của Luật Thiên Thanh.

Bước 3: Sau khi khách hàng gửi lại hồ sơ đã ký, Luật Thiên Thanh nộp hồ sơ tại Sở y tế trong vòng 01 ngày.

Bước 4: Trong vòng 07-10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, phòng khám sẽ nhận được thông báo thẩm định của Sở y tế. Luật Thiên Thanh trực tiếp hướng dẫn phòng khám tiếp đoàn thẩm định.

Bước 5: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thẩm định, phòng khám sẽ tham gia bảo vệ danh mục kỹ thuật tại Sở y tế. Luật Thiên Thanh trực tiếp hướng dẫn phòng khám thực hiện bảo vệ danh mục kỹ thuật cho phòng khám theo quy định.

Bước 6: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hoàn tất thẩm định, bảo vệ danh mục kỹ thuật, Luật Thiên Thanh sẽ giao giấy phép phòng khám đa khoa và quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật cho phòng khám đa khoa.

Phòng khám đa khoa chính thức hoạt động khám chữa bệnh kể từ ngày nhận được giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế.

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke