HỒ SƠ, TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 2021

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 2021

 

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ một số điều kiện như: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật; hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ…thì sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Điều kiện để doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty cổ phần

 Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2020 cụ thể:

– Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân và công ty sau khi được chuyển đổi

– Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Dựa theo Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần theo phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

– Điều lệ công ty cổ phần chuẩn bị chuyển đổi.

– Danh sách chủ nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.

– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

– Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

– Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trình tự thực hiện

1. Sau khi có quyết định chuyển đổi, công ty gửi hồ sơ hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke