luatthienthanh.vn

Có 1 kết quả tìm kiếm cho "goivon"

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (INFOGRAPHIC)

Chúng ta vẫn thường hay nghe về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đây là hoạt động để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc huy động vốn, từ việc chào bán cổ phiếu. Hiện nay, có hai hình thức để chào bán chứng khoán ra công chúng chính. Bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phần ra công chúng. Vậy điều kiện để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng là gì? Mọi người hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Thong ke