luatthienthanh.vn

Có 61 kết quả tìm kiếm cho "kinh doanh thuong mai"

Khi nào người lao động phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp năm 2021?

Người lao động sẽ phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp trong những trường hợp nào?

Những điểm mới về hộ kinh doanh 2021

Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 không còn quy định về hộ kinh doanh.Thay vào đó Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp nhiều quy định mới về hộ kinh doanh sẽ được triển khai trong năm 2021.

Những điểm mới về thành lập doanh nghiệp 2021

Luật doanh nghiệp năm 2020 ra đời với nhiều đổi mới, một trong những điểm mới mà các doanh nghiệp cần chú ý đó là về vấn đề thành lập doanh nghiệp với những thay đổi về phạm vi đối tượng thành lập, về hồ sơ, về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp…

Thời hạn và mức nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh theo quy định pháp luật năm 2021

Đối với nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2020, khi thành lập địa điểm kinh doanh thường không nắm rõ vấn đề lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh.

CÁC LOẠI HÌNH VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Vốn của doanh nghiệp gồm nhiều loại theo các tiêu chí khác nhau như: vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn huy động, vốn kinh doanh, vốn nhận ủy thác, vốn pháp định, vốn thực có, vốn tự có, vốn vay.

THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2021

Hồ sơ, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh được quy đinh như thế nào?

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG HỘ KINH DOANH

Việc chuyển nhượng các quán ăn, nhà hàng, quán cafe hay các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ khác diễn ra phổ biến. Các cơ sở này chủ yếu hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh. Vậy thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh được thực hiện thế nào?

MỘT SỐ ĐIỂM DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI TẠM DỪNG KINH DOANH 2020

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật để tránh một số trường hợp bị xử phạt.

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH 2021

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã có nhiều quy định mới về hộ kinh doanh từ 2021. Theo đó, thủ tục thành lập hộ kinh đã có một số thay đổi nhất định mà các cá nhân, tổ chức cần biết,

Những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

07 đối tượng không được thành lập Doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020 mới nhất

Thong ke