luatthienthanh.vn

Có 7 kết quả tìm kiếm cho "luatdoanhnghiep2020"

ĐIỂM MỚI CỦA CÔNG TY HỢP DANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Dù chiếm tỷ lệ không lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác nhưng công ty hợp danh khá phù hợp với các thành viên có quan hệ thân quen, mật thiết với nhau nên vẫn được các chủ thể lựa chọn kinh doanh.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỪ NĂM 2021

Để khắc phục vướng mắc, nhược điểm trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Luật doanh nghiệp 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 ra đời với những điểm mới nhất định nhằm đảm bảo cho loại hình này hoạt động một cách tốt nhất.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. So với trước đó Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những thay đổi quan trọng từ ngày 01/01/2021.

13 THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi lớn.

5 ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý VỀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TỪ 2021

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phù hợp với các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cá nhân, tổ chức cần lưu ý quy định về công ty TNHH 2 thành viên trở lên từ 2021 đã có nhiều điểm mới có lợi hơn cho doanh nghiệp.

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HỘ KINH DOANH 2021 THỰC HIỆN THẾ NÀO?

Trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh có thể tạm ngừng trong một thời gian cho phép. Nếu không thực hiện thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định.

4 ĐIỂM MỚI VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP TỪ 2021

Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể.

Thong ke