luatthienthanh.vn

Có 3 kết quả tìm kiếm cho "taisan"

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN TỪ NĂM 2021

 Theo quy định mới nhất, từ năm 2021, những cán bộ, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập?

VỢ/CHỒNG MUỐN MỘT MÌNH ĐỨNG TÊN SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Theo quy định của pháp luật tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, vậy muốn một mình đứng tên trên sổ đỏ có được hay không?

THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN ĐẤT THÀNH TÀI SẢN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Trên thực tế có nhiều cặp vợ chồng sở hữu riêng tài sản nhà đất trước khi đăng kí kết hôn, và muốn chuyển đổi tài sản trước hôn nhân đó thành tài sản chung của cả hai. Vậy có thể tài sản riêng của vợ hoặc chồng thành tài sản chung của cả hai vợ chồng được không?Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, tài sản đất thành tài sản chung theo quy định của pháp luật

Thong ke