luatthienthanh.vn

Có 2 kết quả tìm kiếm cho "thaydoi"

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỪ NĂM 2021

Để khắc phục vướng mắc, nhược điểm trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Luật doanh nghiệp 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 ra đời với những điểm mới nhất định nhằm đảm bảo cho loại hình này hoạt động một cách tốt nhất.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. So với trước đó Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những thay đổi quan trọng từ ngày 01/01/2021.

Thong ke