luatthienthanh.vn

Có 1 kết quả tìm kiếm cho "canbocongchuc"

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN TỪ NĂM 2021

 Theo quy định mới nhất, từ năm 2021, những cán bộ, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập?

Thong ke