luatthienthanh.vn

Có 3 kết quả tìm kiếm cho "diemmoi"

ĐIỂM MỚI CỦA CÔNG TY HỢP DANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Dù chiếm tỷ lệ không lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác nhưng công ty hợp danh khá phù hợp với các thành viên có quan hệ thân quen, mật thiết với nhau nên vẫn được các chủ thể lựa chọn kinh doanh.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỪ NĂM 2021

Để khắc phục vướng mắc, nhược điểm trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Luật doanh nghiệp 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 ra đời với những điểm mới nhất định nhằm đảm bảo cho loại hình này hoạt động một cách tốt nhất.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. So với trước đó Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những thay đổi quan trọng từ ngày 01/01/2021.

Thong ke