Có 1 kết quả tìm kiếm cho "giaypheplaodong"

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người lao động khi đã được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam nhưng giấy phép lao động sắp hết hạn cần phải gia hạn giấy phép lao động để có thể tiếp tục làm việc đúng luật pháp và được pháp luật bảo vệ.

Thong ke