Có 1 kết quả tìm kiếm cho "thutucnhanchame"

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài nhưng chưa đăng ký kết hôn cần những thủ tục gì ?

Căn cứ vào Điều 15 Luật hôn nhân và gia đình 2014, dù hai người chưa kết hôn nhưng đã có căn cứ chung sống với nhau như vợ chồng thì vẫn có căn cứ làm giấy khai sinh cho người con. Vì vợ ( chồng) là người Việt Nam và người còn lại là người nước ngoài chưa đăng ký kết hôn nên phải làm thủ tục khai sinh cho con chưa xác định được cha mẹ có yếu tố nước ngoài.

Thong ke