Tên trộm nhảy kênh chết đuối khi bị người dân truy đuổi

Sau khi ra tay trộm chiếc màn hình vi tính trong khách sạn, tên trộm bị người dân truy đuổi và nhảy xuống kênh chết đuối.

Thong ke