Tài chính ngân hàng
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (INFOGRAPHIC)

Chúng ta vẫn thường hay nghe về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đây là hoạt động để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc huy động vốn, từ việc chào bán cổ phiếu. Hiện nay, có hai hình thức để chào bán chứng khoán ra công chúng chính. Bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phần ra công chúng. Vậy điều kiện để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng là gì? Mọi người hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Tranh chấp tài chính

 Trong hoạt động cho thuê tài chính của doanh nghiệp, tranh chấp xảy ralà điều tất yếu. Về bản chất, cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung dài hạn, vì vậy hoạt động cho thuê tài chính có những tranh chấp giống như hoạt động tín dụng nói chung, đồng thời có những tranh chấp đặc thù...

Một số rủi ro tài chính trong doanh nghiệp và cách hạn chế những rủi ro đó

Quản trị rủi ro tài chính là một vấn đề đã được đề cập đến nhiều trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu và quản trị được những rủi ro trong doanh nghiệp của mình....

Cách thức huy động vốn của công ty cổ phần

Vốn trong công ty cổ phần được hiểu là số lượng tiền cần thiết mà công ty dùng vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần có hai cách để huy động vốn: tăng vốn chủ sở hữu và tăng vốn vay. Công ty cổ phần có một số hình thức huy động vốn như sau:

Thủ tục xét miễn thuế đối với các trường hợp đặc biệt

THỦ TỤC XÉT MIÊN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ HÀNG QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG CỤC HẢI QUAN, CHI CỤC HẢI QUAN; THUỐC CHỮA BỆNH LÀ QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG CÓ GIÁ TRỊ VƯỢT QUÁ ĐỊNH MỨC MIỄN THUẾ…

Tư vấn thủ tục xét Miễn thuế, Giảm thuế

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện được miễn thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục miễn thuế tại cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để được miễn thuế.

PHÍ DỊCH VỤ THẺ ATM – “KẺ MÓC TÚI” NGƯỜI TIÊU DÙNG?

Gần như mọi vấn đề liên quan đến ngân hàng, đều đang là những chủ đề nóng bỏng: Dư nợ, lãi suất, nợ xấu, ngoại tệ, vàng, sáp nhập, phí ATM,…

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro đặc thù của hoạt động kinh doanh ngân hàng, bên cạnh những loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi xuất, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động…

Một số điểm mới của chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Bộ luật Dân sự năm 2015

 Nhìn một cách tổng thể, nội dung phần bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Bộ luật Dân sự năm 2015 đã tiệm cận tốt hơn với thông lệ quốc tế và cơ bản giải quyết được những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng bảo đảm...

Hồ sơ Panama và vấn đề chống chuyển giá tại Việt Nam

Với sự kiện Hồ sơ Panama, các cơ quan thuế phải giám sát chặt chẽ hơn các doanh nghiệp đến từ các “thiên đường thuế”, đồng thời cần có những thông tin minh bạch về những tổ chức, cá nhân người Việt liên quan đến Hồ sơ này.

Thong ke