Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh?

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh?

 

Câu hỏi:

Ông Đào Quang Cường và anh Nguyễn Văn Khởi là hai thành viên hợp danh của công ty hợp danh Phát Triển, đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư. Vốn điều lệ đăng ký là 1,5 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là bán buôn, bán lẻ linh kiện và máy tính. Trong đó ông Cường góp 750 triệu đồng, làm chủ tịch hội đồng thành viên, anh Khởi góp 750 triệu làm giám đốc công ty.  Ai sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh Phát triển.

Khi hoạt động tháng 7/2013 anh Khởi nhân danh công ty Phát Triển ký hợp đồng mua bán trang thiết bị với một doanh nghiệp khác. Hai ngày sau khi ký hợp đồng, anh Khởi lâm bệnh nặng, phải tạm thời ngừng điều hành công ty để điều trị. Đến thời hạn theo hợp đồng anh Cường không nhận hàng và thanh toán tiền hàng vì lý do  anh không biết việc anh cường ký hợp đồng và khi anh Khởi mắc bệnh không bàn giao cho anh Cường. Khi đó lập luận này có cơ sở không và giải quyết hợp đồng này như thế nào?

 

Trả lời:

Câu hỏi của bạn liên quan đến tư vấn doanh nghiệp. Chúng tôi xin trả lời như sau:

1.  Người đại diện theo pháp luật

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 “1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh, trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó”.

Trường hợp này cả anh Cường và anh Khởi cùng góp vốn như nhau, đều là thành viên hợp danh cho nên cả hai đều có quyền đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh Phát Triển.

Ngoài ra, theo điểm đ Khoản 4 Điều 179 quy định: “Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc có nhiệm vụ đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác”.

Vì vậy khi thành lập công ty hợp danh Phát Triển thì anh Cường và anh Khởi phải phân công nhiệm vụ người đại diện trong những trường hợp trên và ghi rõ trong Điều lệ công ty.

2.  Giải quyết quan hệ hợp đồng.

Mặc dù các thành viên hợp danh đều có quyền nhân danh công ty, tiến hành các hoạt động kinh doanh đã đăng ký. Tuy nhiên đối với một số hoạt động nhất định để thực hiện cần phải được biểu quyết của Hội đồng thanh viên theo Khoản 3 Điều 177 Luật doanh nghiệp 2014: 

3. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

a) Phương hướng phát triển công ty;

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;

d) Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

đ) Quyết định dự án đầu tư;

e) Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

g) Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

h) Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

i) Quyết định giải thể công ty”.

Do đó, trong trường hợp này cần phải kiểm tra giá trị hợp đồng mua bán trang thiết bị có bằng, vượt quá vốn điều lệ của công ty hợp danh không:

+ Theo điểm g Khoản 3 Điều 177, nếu giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty thì hợp đồng phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Cụ thể, trong trường hợp này phải được sự chấp thuận của anh Cường. Do đó, việc anh Khởi tự mình giao kết là không có thẩm quyền, lập luận của anh cường có cơ sở pháp lý.

+ Nếu giá trị hợp đồng mua trang thiết bị nhỏ hơn vốn điều lệ thì việc anh Khởi ký hợp đồng là hoàn toàn phát sinh hiệu lực, ràng buộc công ty Phát Triển và trong đó có nghĩa vụ của anh Cường, thành viên hợp danh trong công ty. Trong trường hợp này, lập luận của anh Cường không có cơ sở pháp lý.

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke