Chính sách hỗ trợ Hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ Hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trước sự tác động nặng nề của dịch Covid 19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. 

Đối với hộ kinh doanh, để nhận được hỗ trợ, hộ kinh doanh, để nhận được hỗ trợ, cần đáp ứng 2 điều kiện sau: 

- Doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng được xác định tại thời điểm 15/1/2020.
- Bị tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ hàng tháng với mức 1 triệu đồng/hộ/tháng theo thời gian thực tế, tối đa 3 tháng ( tháng 4-5-6/2020).

Khi đó, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị theo mẫu số 02 của Quyết định số 15/2020/QD-TTg lên UBND cấp xã, bao gồm:

- Đơn đề nghị hộ trợ.
- Bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu quy định.

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ:

- Trong 5 ngày, UBND xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế
- Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp.
- Trong 3 ngày, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nguyên tắc hỗ trợ:

- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.
 

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke