Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho Người lao động

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho Người lao động

Trước sự tác động nặng nề của dịch Covid 19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. 

Để người sử dụng lao động có thể vay cốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc
- Thời gian ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên
- Đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian 1/4/2020 – 30/6/2020
- Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc
- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019

Khi đó, người lao động có thể được hỗ trợ vay vốn với:
- mức tối đa = 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng x 3 tháng x số NLĐ ngừng việc
- thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng
- lãi suất vay vốn
- được vay không tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hồ sơ, thủ tục xác nhận đủ điều kiện vay vốn:
a) Hồ sơ đề nghị (theo Mẫu số 11/2020/QĐ-TTg) gồm:
- Giấy đề nghị
- Bản sao một trong các giấy tờ về đăng ký, thành lập của người sử dụng lao động.
- Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở và xác nhận của cơ quan BHXH
- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020
b) Thủ tục xác nhận phê duyệt đủ điều kiện vay vốn
- Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).
- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.
Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Nguyên tắc hỗ trợ:
- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.


 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke