Dân tộc thiểu số có thuộc trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất?

Dân tộc thiểu số có thuộc trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất?

Câu hỏi:

Kính gửi Luật sư. Hiện nay tôi đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở, và đã được phê duyệt. Tôi muốn xin được giảm 50% tiền sử dụng đất theo diện đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc ( tôi là người dân tộc hoa) nhưng chi cục thuế đã trả lời là không cho giảm tiền sử dụng đất đối với dân tộc Hoa vì dân tộc Hoa không được quy định là thiểu số (không thuộc diện giảm tiền sử dụng đất). Theo tôi biết dân tộc hoa cũng là dân tộc thiểu số căn cứ theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Luật sư cho tôi hỏi, chi cục thuế trả lời như vậy có đúng không? Mong luật sư giải đáp giúp tôi, tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Về câu hỏi của anh Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Thứ nhất: Một số trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 110 Luật đất đai 2013 có quy định về một số trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất như sau:

“1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo hướng dẫn cụ thể hơn tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP đã quy định có 5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất như sau:

“Cụ thể áp dụng miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.”

 

Thứ hai: Quy định về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo quy định hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định như sau:

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của anh không được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, Nghị định cũng quy định một số trường hợp được giảm tiền sử dụng đất. Theo đó: “giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi được miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP“Dân tộc thiểu số là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Và theo các quy định tại Nghị định này thì dân tộc Hoa là một trong những dân tộc thiểu số trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Vì vậy, căn cứ vào hai quy định vừa nêu để được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số thì hộ gia đình nhà anh phải là đồng bào dân tộc thiểu số. Và như anh cho biết, thìdân tộc Hoa là một trong những đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy hộ gia đình nhà anh được miễn giảm 50% tiền sử dụng đất.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke