ĐIỂM MỚI CỦA CÔNG TY HỢP DANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

ĐIỂM MỚI CỦA CÔNG TY HỢP DANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Những điểm mới về công ty hợp danh theo Luật doanh nghiệp năm 2020 là gì?

1. Về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

Quy định tại Điều 184 Luật doanh nghiệp năm 2020 đã đưa ra tư cách pháp nhân của thành viên hợp danh, theo đó: các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp cần phải có sự phân định cụ thể và rõ ràng về phạm vi thẩm quyền đại diện của mỗi thành viên hợp danh để quy định trách nhiệm của các thành viên hợp danh này. Trường hợp không dự liệu cụ thể nội dung này tại Điều lệ công ty, các thành viên hợp danh sẽ có khả năng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi của một trong các thành viên hợp danh khi thực hiện các hành vi pháp lý trên thực tế.

2. Điểm mới về trách nhiệm của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

Tại điều 177 Luật doanh nghiệp năm 2020 đã quy định “Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong số vốn đã cam kết vào công ty”. Nội dung này đã được sửa đổi so với noioj dung được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014 cụ thể là: “Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty”.

Đây là thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, bởi lẽ nếu thành viên góp vốn trong công ty hợp danh mới chỉ thực hiện việc dự kiến góp vốn qua cam kết mà chưa góp trên thực tế thì khi đó thành viên hợp danh chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn đã góp. Xét dưới góc độ đối tác, khách hàng của công ty hợp danh cũng cần phải lưu ý vấn đề vốn thực góp và vốn cam kết góp để tránh trường hợp khi phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà phạm vi số vốn góp của công ty hợp danh không đủ sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Về chấm dứt tư cách thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Điều 185 Luật doanh nghiệp năm 2020 đã bổ sung quy định: “Chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật” là một trong những trường hợp thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách.

Đây là quy định nhằm đảm bảo tư cách chủ thể của thành viên hợp danh cũng như đảm bảo sự phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, theo quy định của Điều 41 Bộ luật hình sự năm 2015 thì đây là hình phạt bổ sung đối với người bị kết án khi tòa án xét thấy sau khi người bị kết án chấp hành xong hình phạt chính mà để họ tiếp tục làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội. Như vậy, việc Điểm d Khoản 1 chỉ quy định không rõ ràng về việc chấm dứt tư cách thành viên khi: “Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật” điều này sẽ vô hình làm bó buộc tư cách thành viên hợp danh.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke