Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài cần điều kiện gì?

Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài cần điều kiện gì?

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài, cơ sở giáo dục liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 
Các cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn thành lập cơ sở giáo dục đại học dưới hình thức này phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định 73/2012/NĐ-CP.

1. Vốn đầu tư
Khoản 6 Điều 28 Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định:
Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có suất đầu tư ít nhất là 150 triệu đồng/sinh viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 300 tỷ đồng.

2. Cơ sở vật chất, thiết bị
Theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định 73/2012/NĐ-CP, cơ sở vật chất, thiết bị đối với cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:
– Diện tích đất để xây dựng trường;
– Diện tích xây nhà bình quân cho sinh viên, diện tích học tập, diện tích nhà ở và sinh hoạt của sinh viên;
– Có đủ số giảng đường, phòng học, phòng chức năng phù hợp;
– Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và hiệu bộ bảo đảm đáp ứng được cơ cấu tổ chức phòng, ban, khoa, bộ môn chuyên môn, đảm bảo diện tích ít nhất là 08 m2/người;
– Có hội trường, thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học – công nghệ;
– Có nhà ăn, các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;
– Có khu công trình kỹ thuật bao gồm: Trạm bơm nước, trạm biến thế, xưởng sửa chữa, kho tàng và nhà để xe ô tô, xe máy, xe đạp.

3. Chương trình giáo dục
Căn cứ Điều 30 Nghị định 73/2012/NĐ-CP, chương trình giáo dục tại các cơ sở đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ:
– Ch­ương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy những chương trình giáo dục phù hợp với ở Việt Nam.

4. Đội ngũ nhà giáo
Đối với cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, đội ngũ nhà giáo phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Giảng viên ít nhất phải có trình độ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định 73/2012/NĐ-CP;
– Tỷ lệ sinh viên/giảng viên tối đa là 10 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu, 15 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ, 25 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế – quản trị kinh doanh;
– Đối với trường cao đẳng thì tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ không ít hơn 60%, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không ít hơn 25% tổng số giảng viên của cơ sở;
– Đối với trường đại học thì tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ không ít hơn 80%, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không ít hơn 35% tổng số giảng viên của cơ sở;
– Cơ sở phải có đủ số lượng giảng viên cơ hữu để đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành, nghề đào tạo.
Ngoài ra, giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài ít nhất phải có 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.
 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke