HỒ SƠ THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 2021

HỒ SƠ THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 2021

I. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.

– Luật thương mại 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019.

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế năm 2019.

II. Chi nhánh doanh nghiệp là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp bao gồm chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp và cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

III. Đặc điểm của chi nhánh

– Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy khi thành lập chi nhánh thì phải đăng ký đúng mã ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký. Không được đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp chưa đăng ký.

– Những địa điểm được thành lập chi nhánh: Doanh nghiệp được thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương.

– Có hai hình thức hạch toán chính của chi nhánh đó là: độc lập hoặc phụ thuộc.

– Chi nhánh không có tư cách pháp nhân. Theo quy định tại Khoản 3,4 Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 thì pháp nhân phải: (1) Có tài sản độc lập với các nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. (2) Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo quy định trên thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc trụ sở chính, được thành lập hợp pháp và có con dấu và tài khoản riêng nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản cũng phải nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó. Vì vậy chi nhánh là đơn vị phụ thuộc nên cũng giống như văn phòng đại diện chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

IV. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

Căn cứ theo Điều 19, Điều 20 của Luật thương mại 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019 thì chi nhánh có các quyền và nghĩa vụ sau:

a, Quyền của chi nhánh

– Thuê trụ sở, thuê mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của chi nhánh.

– Tuyển dụng lao động là người Việt Nam. Người nước ngoài để làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập chi nhánh và theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

– Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Có con dấu mang tên chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b, Nghĩa vụ của chi nhánh

– Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

– Báo cáo hoạt động của chi nhánh theo quy định của pháp luật.

– Các  nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chi nhánh có thể thực hiện tất cả các hoạt động được ghi trong giấy phép thành lập chi nhánh.

V. Hồ sơ và thủ tục thành lập chi nhánh

1. Thông báo thành lập chi nhánh gồm:

– Mã số doanh nghiệp.

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập.

– Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Thông tin đăng ký thuế.

– Họ, tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp.

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Quyết định thành lập và biên bản họp về việc thành lập chi nhánh.

3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

4. Bản sao căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên chịu mức thuế môn bài chung là 01 (một) triệu đồng/năm, nơi kê khai và nộp thuế là nơi đăng ký chi nhánh doanh nghiệp, quy định cụ thể tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế năm 2019.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke