Hỗ trợ đối tượng Bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Hỗ trợ đối tượng Bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Trước sự tác động nặng nề của dịch Covid 19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. 

Các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020, sẽ được hỗ trợ hàng tháng với mức là 500.000 đồng/người/tháng, trong vòng 3 tháng (chỉ trả 1 lần). Chủ tịch UBND các cấp sẽ rà soát đối tượng. Đối tượng không phải làm hồ sơ đề nghị.    

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ:
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện.
-  Thực hiện theo mẫu số 7 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Nguyên tắc hỗ trợ:
- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke