Những điểm mới về hộ kinh doanh 2021

Những điểm mới về hộ kinh doanh 2021

Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực 04/01/2021.

– Các văn bản khác liên quan.

Những điểm mới trong quy định về hộ kinh doanh

 

 

1. Đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

1) Quy định 2 tối tượng được phép thành lập là cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình. Như vậy, nghị định này đã giới hạn về chủ thể được thành lập đó là đã giới hạn trường hợp “một nhóm người” có thể là chủ thể thành lập. Đây là một điểm mới giúp cho cơ quan chức năng có thể kiểm soát được các đối tượng đã đăng ký thành lập loại hình kinh doanh này.

2) Hạn chế một số chủ thể không được thành lập hộ kinh doanh đó là: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Địa điểm kinh doanh

Căn cứ Khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/ NĐ-CP quy định: Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm chỉ cần chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở chính của hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Quy định mới đã cho phép mọi hộ kinh doanh đều được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm thay vì giới hạn là chỉ những hộ kinh doanh buôn chuyển, kinh doanh lưu động mới được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký. Việc này giúp nhiều hộ kinh doanh khi muốn mở rộng quy mô hoạt động có thể kinh doanh tại nhiều nơi góp phần giúp phát triển mô hình kinh doanh này.

3. Số lượng lao động

Pháp luật không giới hạn số lượng lao động được sử dụng tại hộ kinh doanh tối đa là 10 người theo quy định cũ. Quy định này giúp hộ kinh doanh không phải đăng ký thành lập doanh nghiệp khi sử dụng hơn 10 lao động nữa. Hạn chế được nhiều thủ tục cho hộ kinh doanh.

4. Bổ sung thêm quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình

Theo quy định tại Điều 81 Nghị định 01/2021/ NĐ-CP : Chủ hộ kinh doanh sẽ là người đại diện cho hộ kinh doanh để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính và các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Nhưng trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

5. Về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo

– Nghị định mới đã không giới hạn về thời gian tạm ngừng kinh doanh. Theo đó, trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền.Thời hạn thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh: ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh. Hiện nay về thời hạn thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh đã rút ngắn lại so với quy định trước đây là 15 ngày.

– Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh:

(1) Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

(2) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về đăng ký tam ngừng kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình có đăng ký hộ kinh doanh.

6. Về quy định đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Khi có thay đổi nội dung đăng ký, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Theo quy định cũ thì không giới hạn thời hạn thực hiện đăng ký thay đổi. Quy định này nhằm tránh tình trạng khi có thay đổi trong nội dung đăng ký kinh doanh rồi nhưng lại chưa đăng ký thay đổi trong giấy đăng ký, các cơ quan chức năng sẽ khó kiểm soát về hoạt động kinh doanh của các chủ thể này.

Quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

(1) Trường hợp thay đổi chủ hộ:

– Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ cũ và chủ hộ mới ký hoặc chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ do thừa kế.

– Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất về việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh, hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế.

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi người đứng tên đăng ký thành lập đối với các trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập loại hình này.

–  Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho thành viên làm chủ hộ kinh doanh.

(2) Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký.

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

(3) Các trường hợp thay đổi khác

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do hộ kinh doanh ký.

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke