NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là loại thuế trực thu, tức là thu trên kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh cuối cùng của mỗi doanh nghiệp. Là loại thuế mà tất cả các doanh nghiệp hay tổ chức công ty mà kinh doanh dịch vụ đều phải thực hiện nộp thuế. Trên thực tế có những đối tượng nào phải chịu thuế, và những đối tượng nào được miễn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

1.Những đối tượng chịu thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì những đối tượng chịu thuế và miễn thuế gồm:

1.1 Các đối tượng chịu thuế:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư để bao quát những khoản thu nhập mới phát sinh, đồng thời loại khoản “hoàn nhập dự phòng” khỏi thu nhập khác cho đúng bản chất (hạch toán giảm chi phí).

1.2 Các đối tượng được miễn thuế:

 • Thu nhập từ sản xuất muối của hợp tác xã.
 • Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ.
 • Thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của nhà nước của Ngân hàng phát triển Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của ngân hàng chính sách xã hội, thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thu nhập của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
 • Thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực xã hội hóa khác.
 • Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.
 • Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

2.Doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi thì mới phát sinh thu nhập chịu thuế. Với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lỗ thì pháp luật cho phép chuyển lỗ vào thu nhập những năm tiếp theo.

Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị chuyển lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo.

Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm sau năm phát sinh lỗ.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Như vậy doanh nghiệp chỉ được phép chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ.

 

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke