Sở hữu trí tuệ
So sánh quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả (còn gọi là quyền liên quan) đều là hai đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Vậy hai quyền này có điểm gì giống và khác nhau? Bạn đọc nên tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về nội dung này.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân xác lập quyền đối với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình trước khi ra thị trường một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Công ty luật hợp danh Thiên Thanh hướng dẫn quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TỤÊ – TẠI SAO PHẢI BẢO VỆ

Tài sản trí tuệ được hiểu là những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo. “Sở hữu trí tuệ” được hiểu là sự sở hữu đối với những tài sản trí tuệ đó.

Sở hữu trí tuệ là gì???

Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…

Thong ke