Thông báo Pháp Luật 11/2020: BÃI BỎ một số thủ tục CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ đối với một số dự án BẤT ĐỘNG SẢN

Thông báo Pháp Luật 11/2020| Bãi bỏ thủ tục chấp thuận đầu tư đối với một số dự án bất động sản

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP (“Nghị quyết 164/NQ-CP”) về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Theo đó, không áp dụng thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trong hai trường hợp sau đây:

  • Các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014; và
  • Các dự án chưa hoặc đang thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014. Trong trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chính phủ giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan và đảm bảo việc kết nối đồng bộ của các dự án trong mỗi khu vực đô thị.

Quy định trên áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01/7/2015 (tức ngày có hiệu lực của Luật Đầu tư 2014 và Luật Nhà ở 2014) cho đến ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực (tức ngày 01/01/2021).

Nghị quyết này sẽ giảm bớt gánh nặng về mặt thủ tục hành chính và chi phí cho doanh nghiệp bất động sản và kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản nhanh chóng hồi phục sau giai đoạn trầm lắng vừa qua.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke