Thủ tục và lệ phí tách sổ đỏ được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục và lệ phí tách sổ đỏ được pháp luật quy định như thế nào?

Câu hỏi:

Gia đình tôi và gia đình anh trai tôi có chung sổ đỏ và đất trên sổ đỏ đó gồm đất thổ chư và đất vườn.  Nhưng tên chủ sở hữu trên sổ đỏ mang tên anh trai tôi. Do vậy, hiện nay tôi muốn tách riêng sổ đỏ ra. Vậy thưa luật sư, thủ tục và lệ phí tách sổ đỏ được pháp luật quy định như thế nào? Kính mong luật sư tư vấn giúp!

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn! Về câu hỏi này, công ty tư vấn Luật Hoàng Phi xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai thì trình tự, thủ tục tách thửa được thực hiện như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

2.Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3.Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.’’

Thứ hai: bạn phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách sổ đỏ tại phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện. Hồ sơ gồm có các loại giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

+  Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

+ Hồ sơ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu)

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chuứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền xử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất);

+ Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng (có công chứng)

Thứ ba: Theo quy định của pháp luật thì bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất, lệ phí địa chính khi thực hiện việc tách sổ đỏ.

Như vậy, dựa vào các quy định trên mong rằng Luật Hoàng Phi đã cung cấp cho bạn một cách bao quát nhất về thủ tục và lệ phí tách sổ đỏ theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke