Thủ tục xét miễn thuế đối với các trường hợp đặc biệt

Thủ tục xét miễn thuế đối với các trường hợp đặc biệt

THỦ TỤC XÉT MIÊN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ HÀNG QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG CỤC HẢI QUAN, CHI CỤC HẢI QUAN; THUỐC CHỮA BỆNH LÀ QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG CÓ GIÁ TRỊ VƯỢT QUÁ ĐỊNH MỨC MIỄN THUẾ…

Tên thủ tục: Thủ tục xét miễn thuế đối với các trường hợp miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Chi cục hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế; hàng nhập khẩu theo điều ước quốc tế .

Bước 1: Chuẩn bị

1. Người nộp thuế xác định số tiền thuế được xét miễn;

2. Chuẩn bị hồ sơ xét miễn thuế, bao gồm(số lượng: 01 bộ)

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu) hoặc giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá (đối với trường hợp nhập khẩu thông qua đấu thầu), trong đó nêu rõ giá thanh toán không bao gồm thuế nhập khẩu;

-  Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; văn bản của cơ quan nhà nước liên quan về việc xác nhận phạm vi, hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thoả thuận biếu, tặng hàng hoá; thông báo hoặc thoả thuận gửi hàng mẫu;

- Tài liệu khác liên quan đến việc xác định số thuế được xét miễn;

- Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đề nghị xét miến thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

1. Nộp hồ sơ: tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan (nếu được ủy quyền).

2. Thời hạn giải quyết:

- Cục Hải quan thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Cục Hải quan thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng xét miễn thuế, số tiền thuế phải nộp và xử phạt theo qui định hiện hành (nếu có) hoặc ban hành quyết định miễn thuế nếu đúng đối tượng, hồ sơ đầy đủ theo quy định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn này có thể kéo dài tối đa là 50 (năm mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3. Nhận kết quả: Sau thời hạn giải quyết đến tại địa điểm đã nộp hồ sơ để nhận văn bản xác nhận

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke