luatthienthanh.vn

Có 80 kết quả tìm kiếm cho "doanh nghiep"

Khi nào người lao động phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp năm 2021?

Người lao động sẽ phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp trong những trường hợp nào?

Những điểm mới về hộ kinh doanh 2021

Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 không còn quy định về hộ kinh doanh.Thay vào đó Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp nhiều quy định mới về hộ kinh doanh sẽ được triển khai trong năm 2021.

Những điểm mới về thành lập doanh nghiệp 2021

Luật doanh nghiệp năm 2020 ra đời với nhiều đổi mới, một trong những điểm mới mà các doanh nghiệp cần chú ý đó là về vấn đề thành lập doanh nghiệp với những thay đổi về phạm vi đối tượng thành lập, về hồ sơ, về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp…

Thời hạn và mức nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh theo quy định pháp luật năm 2021

Đối với nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2020, khi thành lập địa điểm kinh doanh thường không nắm rõ vấn đề lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh.

CÁC LOẠI HÌNH VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Vốn của doanh nghiệp gồm nhiều loại theo các tiêu chí khác nhau như: vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn huy động, vốn kinh doanh, vốn nhận ủy thác, vốn pháp định, vốn thực có, vốn tự có, vốn vay.

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 2021

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2020

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021

Trên thực tế có những đối tượng nào phải chịu thuế, và những đối tượng nào được miễn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2021

Hồ sơ, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh được quy đinh như thế nào?

ĐIỂM MỚI VỀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021

Ngày 07/12/2019, tổng cục thuế đã ban hành công văn 5189/TCT-CS để làm rõ những điểm mới về quản lý thuế tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế năm 2019, đặc biệt là các điểm mới về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP

ĐIỂM MỚI CỦA CÔNG TY HỢP DANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Dù chiếm tỷ lệ không lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác nhưng công ty hợp danh khá phù hợp với các thành viên có quan hệ thân quen, mật thiết với nhau nên vẫn được các chủ thể lựa chọn kinh doanh.

Thong ke