luatthienthanh.vn

Có 9 kết quả tìm kiếm cho "doanhnghiep"

MỘT SỐ ĐIỂM DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI TẠM DỪNG KINH DOANH 2020

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật để tránh một số trường hợp bị xử phạt.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

Tên Doanh nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng trong kinh doanh, có liên quan đến mọi vấn đề trong kinh doanh như tính pháp lý, làm việc với khách hàng, đối tác, chiến lược xây dựng thương hiệu, phân biệt với những doanh nghiệp khác

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2021

Nghị định 01/2021/NĐ-CP được ban hành đã sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

07 đối tượng không được thành lập Doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020 mới nhất

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Người đại diện theo pháp luật là ai? Quy định của người đại diện theo pháp luật như thế nào? Chức danh của người đại diện theo pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp có giống nhau hay không?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số có được dùng làm gì ngoài mục đích để khai thuế không? Được phép sử dụng chữ ký số trong những trường hợp nào? Có dùng chữ ký số để ký hợp đồng được không?

CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI DOANH NGHIỆP ĐÃ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG ?

Việc tham gia bảo hiểm xã hội góp phần giảm thiểu những rủi ro cho những lao động bị giảm hoặc mất nguồn thu nhập để có khoản thu khác bù trừ vào để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, người lao động muốn được quyền hưởng các chế độ, trợ cấp của bảo hiểm xã hội thì phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động cũng phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động mà mình thuê mướn sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả các trợ cấp khi đủ các điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội khi phát sinh.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (hay được gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (hay được gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thong ke