luatthienthanh.vn

Có 110 kết quả tìm kiếm cho "luật Thiên Thanh"

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 2021

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH 2021

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã có nhiều quy định mới về hộ kinh doanh từ 2021. Theo đó, thủ tục thành lập hộ kinh đã có một số thay đổi nhất định mà các cá nhân, tổ chức cần biết,

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. So với trước đó Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những thay đổi quan trọng từ ngày 01/01/2021.

Những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

07 đối tượng không được thành lập Doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020 mới nhất

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Người đại diện theo pháp luật là ai? Quy định của người đại diện theo pháp luật như thế nào? Chức danh của người đại diện theo pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp có giống nhau hay không?

5 ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý VỀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TỪ 2021

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phù hợp với các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cá nhân, tổ chức cần lưu ý quy định về công ty TNHH 2 thành viên trở lên từ 2021 đã có nhiều điểm mới có lợi hơn cho doanh nghiệp.

4 ĐIỂM MỚI VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP TỪ 2021

Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể.

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC, CHUYỂN ĐẤT DỊCH VỤ SẢN XUẤT THÀNH ĐẤT Ở

Thực tế có nhiều người không hiểu hết về các vấn đề pháp lý về chuyển mục đích sử dụng đất dẫn tới việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không được sự cho phép của cơ quan chức năng. Để tránh việc bị xử phạt hành chính về việc sử dụng đất trái luật thì mọi người cần phải tìm hiểu kỹ về các điều kiện, thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Thông báo Pháp Luật 11/2020| Bãi bỏ thủ tục chấp thuận đầu tư đối với một số dự án bất động sản

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP (“Nghị quyết 164/NQ-CP”) về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Thong ke