Doanh nghiệp
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021

Trên thực tế có những đối tượng nào phải chịu thuế, và những đối tượng nào được miễn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2021

Hồ sơ, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh được quy đinh như thế nào?

ĐIỂM MỚI VỀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021

Ngày 07/12/2019, tổng cục thuế đã ban hành công văn 5189/TCT-CS để làm rõ những điểm mới về quản lý thuế tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế năm 2019, đặc biệt là các điểm mới về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP

ĐIỂM MỚI CỦA CÔNG TY HỢP DANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Dù chiếm tỷ lệ không lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác nhưng công ty hợp danh khá phù hợp với các thành viên có quan hệ thân quen, mật thiết với nhau nên vẫn được các chủ thể lựa chọn kinh doanh.

6 ĐIỂM MỚI VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN 2021

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông quyết định những việc quyết định đến việc tồn tại và phát triển của công như việc quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thông qua định hướng phát triển công ty; Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại; quyết định việc phân chia lợi nhuận; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty…

HỒ SƠ THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 2021

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Hiện nay việc thành lập chi nhánh được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỪ NĂM 2021

Để khắc phục vướng mắc, nhược điểm trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Luật doanh nghiệp 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 ra đời với những điểm mới nhất định nhằm đảm bảo cho loại hình này hoạt động một cách tốt nhất.

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG HỘ KINH DOANH

Việc chuyển nhượng các quán ăn, nhà hàng, quán cafe hay các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ khác diễn ra phổ biến. Các cơ sở này chủ yếu hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh. Vậy thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh được thực hiện thế nào?

MỘT SỐ ĐIỂM DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI TẠM DỪNG KINH DOANH 2020

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật để tránh một số trường hợp bị xử phạt.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

Tên Doanh nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng trong kinh doanh, có liên quan đến mọi vấn đề trong kinh doanh như tính pháp lý, làm việc với khách hàng, đối tác, chiến lược xây dựng thương hiệu, phân biệt với những doanh nghiệp khác

Thong ke