Doanh nghiệp
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số có được dùng làm gì ngoài mục đích để khai thuế không? Được phép sử dụng chữ ký số trong những trường hợp nào? Có dùng chữ ký số để ký hợp đồng được không?

13 THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi lớn.

5 ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý VỀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TỪ 2021

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phù hợp với các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cá nhân, tổ chức cần lưu ý quy định về công ty TNHH 2 thành viên trở lên từ 2021 đã có nhiều điểm mới có lợi hơn cho doanh nghiệp.

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HỘ KINH DOANH 2021 THỰC HIỆN THẾ NÀO?

Trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh có thể tạm ngừng trong một thời gian cho phép. Nếu không thực hiện thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định.

Chia tách cổ phiếu trong công ty cổ phần được hiểu thế nào

Bạn đã biết gì về việc chia tách cổ phiếu. Việc tách hay gộp cổ phiếu là việc làm tăng hoặc giảm số cổ phiếu đang lưu hành của công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ. Tùy theo mục đích của công ty, cũng như tình hình thị trường mà công ty có thể tiến hành tách hay gộp cổ phiếu. Việc tách cổ phiếu sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ tách, điều đó làm giao dịch được thực hiện dễ dàng hơn. Bạn đọc hãy cùng tham khảo bài viết “Chia tách cổ phiếu trong công ty cổ phần được hiểu thế nào” để hiểu hơn.

INFORGRAPHIC: 4 ĐIỂM MỚI CÓ LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NHẬN LƯƠNG TỪ NĂM 2021

Nhiều quy định mới về lương, thưởng trong Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 tới đây. Trong đó, có thể kể đến 04 điểm mới khi nhận lương từ 2021 có lợi cho người lao động (NLĐ).

CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI DOANH NGHIỆP ĐÃ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG ?

Việc tham gia bảo hiểm xã hội góp phần giảm thiểu những rủi ro cho những lao động bị giảm hoặc mất nguồn thu nhập để có khoản thu khác bù trừ vào để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, người lao động muốn được quyền hưởng các chế độ, trợ cấp của bảo hiểm xã hội thì phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động cũng phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động mà mình thuê mướn sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả các trợ cấp khi đủ các điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội khi phát sinh.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (hay được gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (hay được gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM BẠN CẦN BIẾT

Bạn đang tìm hiểu về các loại chứng khoán được quy định tại Việt Nam hiện nay. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp đối với người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới các hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử. Đây là một trong các kênh đầu tư tài chính phổ biến tại nước ta và thu hút số lượng nhà đầu tư lớn tham gia. Dưới đây là 05 loại chứng khoán có trên thị trường Việt Nam.

Thong ke