Tư vấn thủ tục xét Miễn thuế, Giảm thuế

Tư vấn thủ tục xét Miễn thuế, Giảm thuế

       Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện được miễn thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục miễn thuế tại cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để được miễn thuế.

           Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế.

          * BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

           - Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

            1. Tờ khai thuế (theo mẫu)

            2. Công văn yêu cầu xét miễn thuế; giảm thuế (theo mẫu)

            3. Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

            - Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

            1.  Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế (theo mẫu)

            2. Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

            * BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ

            - Địa điểm nộp hồ sơ:

           + Đối với trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

          + Đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

           +  Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại  Chi cục hải quan có thẩm quyền giải quyết;

            +  Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

            Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.

            LƯU Ý: Đối với trường hợp Chi cục thuế hoặc Chi cục hải quan cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke