Xác định mốc giới giữa hai mảnh đất liền kề như thế nào?

Xác định mốc giới giữa hai mảnh đất liền kề như thế nào?

Câu hỏi:

Kính gửi Luật sư. Nhà tôi và hàng xóm đã chung sống với nhau nhiều năm không có mâu thuẫn gì về đất đai ranh giới nhưng đến thời gian gần đây giữa hai gia đình xảy ra tranh chấp về mốc giới. Trước đây, nhà tôi đã xây tường làm ranh giới và việc này đã được sự thỏa thuận và đồng ý của chủ hộ (là bố của cậu con trai đang tranh chấp mốc giới với đất của nhà tôi khi ông ấy còn sống) và cả hai gia đình đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi ông bố mất đi cậu con trai sinh sống trên mảnh đất đấy và cậu ấy đã làm đơn đề nghị UBND xã giải quyết mốc giới nói là nhà tôi lấn đất ao của nhà cậu ý. Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này UBND xã sẽ giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Về câu hỏi của bác chúng tôi xin được xin trả lời như sau:

Thứ nhất: Quy định về ranh giới giữa các bất động sản liền kề.

Theo quy định tại Điều 175 Bộ luật dân sự 2015 quy định về ranh giới giữa các bất động sản như sau:

“1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, ranh giới giữa đất nhà bác và nhà hàng xóm đã có sự thỏa thuận về việc phân chia ranh giới do đó, ranh giới đã được xác lập. Ngoài ra, các bên phải tôn trọng ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Thứ hai: Về thẩm quyền giải quyết của UBND xã về tranh chấp đất đai.

Theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai 2013 về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

“1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo như bạn cho biết, cả hai hộ gia đình đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, có thể căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 nhà để xác định phần ranh giới như hiện tại là có đúng không. Bên cạnh đó, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoà giải ở cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hoà giải tranh chấp đất đai dựa theo trình tự theo quy định đã nêu trên.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua:

Hotline: 0903217988
Email: contact@luatthienthanh.vn
Văn phòng Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh:
Phòng 302, tầng 3, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thong ke