DỮ LIỆU CÁ NHÂN LÀ GÌ

17/05/2024 | Dữ Liệu Cá Nhân

Nghị định 13/2023/NĐ-CP đã được ban hành vào ngày 17/04/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023. Theo quy định tại Nghị định này thì “Dữ liệu cá nhân”...

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.