Mã số doanh nghiệp là gì?

11/06/2024 | Doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là gì? Khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về mã số doanh nghiệp như sau: “Điều 29. Mã số doanh nghiệp...

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.