Hôn nhân và gia đình là những mối quan hệ phải được pháp luật công nhận mới đảm bảo được tính hợp pháp. Cũng như thủ tục, quy trình kết hôn; thủ tục ly hôn, phân chia tài sản và quyền nuôi con cũng phải tiến hành các thủ tục tương tự. Kết hôn hay ly hôn, pháp luật Việt Nam đều có những quy định và căn cứ vào những quy định này, các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm sẽ tiến hành thực thi giải quyết cho tất cả mọi người khi có yêu cầu.

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.