Tư vấn luật pháp về lao động

Quyền lợi của người lao động được chú trọng bảo vệ, xây dựng dựa trên thực tế cuộc sống và điều kiện đáp ứng công việc của mỗi đơn vị sử dụng lao động. Tư vấn pháp luật lao động là biện pháp phổ biến pháp luật, giúp cho người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ các quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Công ty cung cấp dịch vụ từ việc giúp khách hàng xây dựng nội quy, quy chế về lao động, soạn thảo những văn bản hợp đồng cho tới việc đại diện trước tòa trong tranh chấp liên quan tới lao động. Trong lĩnh vực này, dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ chúng tôi cung cấp:

  • Các quan hệ lao động – tư vấn về tuyển dụng lao động và quan hệ lao động;
  • Hợp đồng lao động – soạn thảo tài liệu liên quan tới lao động, bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy hoạt động;
  • Tuân thủ các yêu cầu về lao động – tư vấn về việc tuân thủ, đăng ký các quy chế lao động và thực hiện chế độ báo cáo;
  • Tái cơ cấu – tư vấn về tái cơ cấu lao động và lao động dôi dư;
  • Quyền lợi của người lao động – tư vấn về quy chế thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, và về việc thực hiện các quy chế nói trên;
  • Người nước ngoài – tư vấn về làm việc tại Việt Nam, các vấn đề liên quan tới thuế và các yêu cầu pháp lý khác phát sinh khi cử người lao động ra nước ngoài và tuyển dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc; và
  • Tranh tụng – đại diện cho khách hàng trước tòa.

Bài viết tư vấn

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.