Tiểu sử

Ông Nguyễn Thành Vinh tham gia với tư cách thành viên sáng lập tại Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh . Không chỉ là luật sư, ông Vinh còn trải qua khóa đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Gloucestershire, Anh Quốc. Bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại, ông Nguyễn Thành Vinh còn giữ những chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp ICT, các Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam.

Đăng ký tư vấn

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.