Giấy phép con được hiểu là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng nhận  đủ điều kiện kinh doanh một, một số ngành, nghề có điều kiện.

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.