Giấy phép con được hiểu là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng nhận  đủ điều kiện kinh doanh một, một số ngành, nghề có điều kiện.

Quan tâm tới các loại giấy phép con?

Tham khảo nhiều bài viết hơn về thủ tục cấp các loại giấy phép con.

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.