Cho vay nặng lãi có phải đi tù?

18/06/2024 | Dân sự

       1. Lãi suất vay bao nhiêu được xem là cho vay nặng lãi? Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP thì “cho vay lãi nặng” là trường hợp...

Cần tư vấn hay tranh tụng?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.